• email: demo@demo.com
 • password: demodemo

Google Analytics 4 – Moduł Prestashop

Moduł ten powstał w odpowiedzi na problem występujący w witrynach Universal Analytics, polegający na tym, że kiedy pliki cookie są blokowane, dane analityczne wyczerpują się. Nasz moduł umożliwia pomiar zdarzeń e-commerce, które domyślnie nie są zbierane.

 

 

 


Bezpłatna instalacja
Oficjalny moduł zweryfikowany przez Prestashop
6-miesięczne BEZPŁATNE wsparcie i aktualizacje
Możliwość przedłużenia do 12 miesięcy za jedyne 10€
00_mockup_lggoogleanalytics_GENERAL
(1)
-30% 
KOMPATYBILNOŚĆ Prestashop 1.6.0.4 - 8.1
WERSJA 1.1.7. Opublikowane 04/08/2023
OPRACOWANE PRZEZ Logo Linea Gráfica
CENA
48.99€
69.99€
VAT niewliczony w cenę
FUNKCJE
 • Pozwala mierzyć za pomocą nowego Consent Mode (Beta)
 • Pozwala mierzyć za pomocą Zdarzeń, a nie Hits (Działań)
 • Pozwala mierzyć pewne zdarzenia, niektóre automatyczne, a inne e-commerce, które nie są mierzone „naturalnie”
 • Dodaje fragment gtag potrzebny do pomiaru GA4
JAK TO DZIAŁA?
Poprawa pomiarów przekłada się na lepsze strategie dla Twojej firmy. Dzięki temu możesz wiedzieć, co działa, a co nie, i dostosowywać swoje działania do wymagań odbiorców.
Dodaj zdarzenia e-commerce do swojego sklepu internetowego, aby w pełni wykorzystać raporty Google Analytics 4.
Moduł wykorzystuje dataLayer do raportowania informacji o każdej odwiedzonej stronie do GA4.
Moduł automatycznie rejestruje ponad 40 predefiniowanych zdarzeń wraz z ich odpowiednimi parametrami, które są wyzwalane, gdy zachodzą podstawowe interakcje z Twoją witryną:
 • first_visit (pierwsza wizyta)
 • session_start (rozpoczęcie sesji)
 • page_view (zostanie wyświetlona strona)
 • view_search_results (zostają wyświetlone rezultaty)
 • scroll (użytkownik przewija do dołu strony)
 • Itd.
Zobacz wszystkie możliwe zdarzenia: https://support.google.com/analytics/answer/9234069
Moduł rejestruje również dodatkowe niestandardowe zdarzenia e-commerce, bez konieczności wykonywania skomplikowanych wdrożeń technicznych:
 • purchase (zakup zakończony)
 • begin_checkout (rozpoczyna się zakup)
 • add_to_cart (produkt jest dodawany do koszyka)
 • view_cart (koszyk jest wyświetlany)
 • view_item (produkt jest pokazywany użytkownikowi)
 • view_item_list (lista produktów jest wyświetlana użytkownikowi)
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby utworzyć usługę Google Analytics 4.
 • W Google Analytics kliknij Administracja.
 • W kolumnie Konto upewnij się, że wybrane jest żądane konto.
 • W kolumnie Usługa wybierz usługę Universal Analytics, która obecnie zbiera dane dla Twojej witryny.
 • W kolumnie Usługa kliknij Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4. Jest to pierwsza opcja w kolumnie Usługa.
 • Kliknij Rozpocznij w sekcji „Chcę utworzyć nową usługę Google Analytics 4”.
 • Kliknij na Utwórz usługę.
Analytics tworzy teraz nową usługę Google Analytics 4, kopiując podstawowe dane, takie jak nazwa usługi, adres URL, strefa czasowa i waluta Twojej usługi Universal Analytics.
Ten moduł jest przeznaczony dla użytkowników, którzy obecnie używają Universal Analytics i chcą przejść na Google Analytics 4. Dlatego przed wykonaniem tych instrukcji upewnij się, że masz konto Universal Analytics.
Moduł domyślnie rejestruje zdarzenia Google Analytics 4, ale jeśli chcesz włączyć dodatkowe funkcje takie jak standardowe Google Analytics i Google Ads. Użytkownik musi wyrazić zgodę, i dlatego jest wskazane posiadanie dodatkowego mechanizmu jakim jest moduł zapewniający użytkownikowi możliwość akceptacji, że ma świadomość istnienia dodatkowych plików cookie pomiarowych.